Privacybeleid YAPA Coaching en Training

YAPA Coaching en training (hierna te noemen; YAPA) verwerkt een aantal van jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze om een andere reden aan ons hebt verstrekt. YAPA is zich bewust van het vertrouwen dat je stelt in onze organisatie. Wij respecteren jouw privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze zo goed mogelijk te beschermen. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Ook lichten we toe hoe, waar en waarom we deze gegevens gebruiken.

YAPA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door je gegevens aan ons te verstrekken geef je aan het privacy beleid te accepteren.

 

Overzicht persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij standaard verwerken:

 • naam en achternaam
 • adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • email

 

Daarnaast bewaren we, indien van toegevoegde waarde voor de dienstverlening, persoonlijke gegevens als:

 • achtergrond informatie zoals bijvoorbeeld je aanleiding voor gebruikmaking van de dienstverlening 
 • gegevens over je werk (functie, werkgever) 
 • relevante klachten (zowel fysiek als psychisch) 
 • testresultaten (bijvoorbeeld inventarisatietesten stressklachten, beroepskeuzetesten, capaciteiten- of drijfveren testen)
 • gepreksverslagen
 • reflectieverslagen
 • andere door jouzelf aangeleverde verslagen (bijvoorbeeld van je Arbo arts of rapportages van elders gedane testen)

 

Doeleinden bewaren van de gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor, een verzoek hebt of bepaalde informatie wenst met betrekking tot één van onze diensten vragen we je om relevante persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om:

 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • te kunnen beoordelen of onze dienstverlening op dit moment bij jou past;
 • het effect van de dienstverlening te kunnen meten;
 • gehoor te kunnen geven aan je vragen en of verzoeken;
 • de dienst uit te kunnen voeren;
 • te kunnen factureren;
 • je op de hoogte te kunnen houden van onze diensten en toekomstige activiteiten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Hoe verwerken we je gegevens?

 • Wanneer je een e-mail, WhatsApp, sms of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze om een van bovenstaande bewaren in de omgeving waar je bericht is binnengekomen.
 • Online testresultaten en rapportages ontvangen we per mail en kunnen dus daar bewaard worden.
 • Persoonsgegevens, Gespreksverslagen, Reflectieverslagen, ingevulde thuisopdrachten, intake- of evaluatieformulieren worden verder zoveel mogelijk opgeslagen op de beveiligde servers van Dropbox. YAPA heeft voor extra beveiliging van de Dropbox bestanden de tweestapse verificatie aangezet en al haar apparaten met toegang tot Dropbox , mail, Whats App beveiligd met een wachtwoord. 

YAPA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Derden

De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de dienstverlening van YAPA om aan te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door YAPA ingehuurde coach of mindfulnesstrainer, testaanbieder, facturatiedienst of de door YAPA ingehuurde boekhouder of accountant. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Cookies

Deze website kan gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie verkregen informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde laptop van Sacha van Rooden of een derde partij. Wij kunnen deze informatie gebruiken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Het privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heb je altijd het recht om je eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door YAPA. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander toe te sturen.

Verzoeken voor inzien, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens kun je mailen naar Sacha van Rooden (info@yapa.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook echt door jou is gedaan, kunnen wij om een kopie ID vragen. Dit er bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in iedergeval binnen 4 weken op je verzoek.

 

Vragen en feedback 
Als je vragen of feedback hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

YAPA Coaching en Training
Sacha van Rooden
06 22 44 23 19
info@yapa.nl 

without
https://yapa.nl/wp-content/themes/blake/
https://yapa.nl//
#0d87bb
style1
default
Laden...
/srv/users/yapa/apps/yapa/public/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://yapa.nl/wp-content/themes/blake
on
no
yes
off
on
off

Privacy instellingen

Pas bij de privacy instellingen jouw instellingen aan of lees onze privacy verklaring.

Privacy Verklaring | Sluiten
Privacy instellingen